Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 13/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Nhà thiết kế Kimora Lee Simmons đã pha trộn thời trang với nghệ thuật bằng cách biến showrroo của mình thành một căn phòng triển lãm nhỏ với các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trên tường.

Lấy cảm hứng từ “The Thomas Crown Affair”, Simmons muốn thể hiện hình ảnh một người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ.

Nguồn: http: