Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 14/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Xuyên suốt bộ sưu tập là những trang phục thể thao sặc sỡ mang nét kiến trúc. Nhà thiết kế Becca McCharen-Tran đã lấy cảm hứng từ thuyết màu sắc và những công trình của các nghệ sĩ như Robin Irwin và Dan Flavin.

Nguồn: http: