Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 15/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Nhiếp ảnh gia Mary Ellen Mark là người tạo cảm hứng cho BST mùa thu của Rodebjer cùng với sự pha trộn tuyệt vời từ các lĩnh vực khác nhau. Tất cả đã tạo nên một dòng sản phẩm đa dạng, linh hoạt, cân bằng giữa nam và nữ.

Nguồn: http: