Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 15/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Với BST mùa thu, Tracy giới thiệu tại sàn diễn một hình ảnh về quê hương trong phim “Detroit Love Song”, NTK nhấn mạnh các thiết kế với bảng màu tối như xanh sậm, màu lựu và màu trung tính xám ngà.

Nguồn: http: