Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 15/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Với BST này, NTK Declan Kearney đã lấy cảm hứng từ phong cách của kiến trúc sư John Lautner và Carlo Mollino. Đây là một BST mang tính cá nhân của Kearney - người đã giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu suốt một năm qua. "Giờ đây tôi cảm thấy Maiyet như là nhà mình vậy." - Anh chia sẻ.

Nguồn: http: