Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 16/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Phong cách đường phố của Tory mang hơi hướm thập niên 70, lấy cảm hứng từ “L’Amour l’après-midi”, cuộc khám phá của Eric Rohmer về tình yêu hôn nhân và duc vọng.

Nguồn: http: