Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 19/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

“Sự dễ thương” thực sự rất khó để thuyết phục mọi người, như một giai điệu thời trang. Ryan Lo, một trong những người trẻ tuổi của thời trang London, đôi khi đã gặp khó khăn để thực hiện tốt lời hứa của mình rằng khiến sự dễ thương trở nên được chấp nhận. Điều làm cho bộ sưu tập anhtrở nên thành công chính là nhờ những cảm xúc đọng lại sau bổi trình diễn. Lo đã truyền tải vào BST hình ảnh của những khu phố Tàu, và vì là một nhà thiết kế người Hong Kong, tài liệu tham khảo của anh hoàn toàn phong phú và màu sắc mang đến một cảm xúc thực sự trung thực.

Nguồn: http: