Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 22/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

BST được trình diễn tại Viện Nghệ thuật đương đại London, với các thiết kế mang vẻ u ám, tăm tối. Phần lớn các bộ váy mang màu đen.

Nguồn: http: