Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 27/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

BST Thu 2016 của Piazza được nhận xét là giống với BST Pre-Fall về nhiều mặt. Đại diện của hãng đã đứng ra giải thích 2 BST mang chung thông điệp hình ảnh, nhưng mang phong cách và chất liệu khác nhau.

Nguồn: http: