Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 26/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Chất liệu da là trung tâm của BST được thiết kế bởi Alessandra Facchinetti.

Nguồn: http: