Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 29/02/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Sự kết hợp vui tươi giữa các chất liệu, phom dáng và tinh thần của tác phẩm nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tương phản của màu sắc, những đường cắt sắc nét.

Nguồn: http: