Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 07/03/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ sự bó buộc và văn hóa hip-hop những năm 90, qua đó thể hiện khát khao của nhà thiết kế Esteban Cortazar muốn khai thác chủ đề về tự do và sự bó buộc thông qua trang phục.

Nguồn: http: