Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 09/03/2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

Điểm bắt đầu trong ý tưởng của bộ sưu tập mới nhất của Iris van Herpen là những nghiên cứu về sự rung động của âm thanh trên mặt phẳng (cymatics). Van Herpen dùng những họa tiết và hoa văn để thể hiện điều đó.

Nguồn: http: