Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 03/02/2016

Fall 2016 Menswear

Hai anh em sinh đôi Shimon Ovadia và Ariel Ovadia là những gương mặt quen thuộc tại cho tuần lễ thời trang mùa thu. Xuất hiện trong tuần lễ năm nay, hai anh em Ovadia mang đến cho người xem phong cách thời trang Hasidism và streetwear.

Nguồn: http: