Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 04/02/2016

Fall 2016 Menswear

Chủ đề biến đổi khí hậu đã trở thành đề tài phổ biến của các nhà thiết kế hiện nay. Với N.Hoolywood’s Daiskue Obana, bộ sưu tập chào thu lần này sẽ xoay quanh chủ đề “Khi thời tiết cực kỳ nóng và cực kỳ lạnh”.

Nguồn: http: