Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 04/02/2016

Fall 2016 Menswear

Bộ sưu tập mới nhất của Coppens mang chủ để về tiềm năng bên trong của con người. Ý tưởng khởi nguồn cho bộ sưu tập nảy sinh khi Coppens đối mặt với những kỳ vọng của mọi người.

Nguồn: http: