Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 05/02/2016

Fall 2016 Menswear

Với sự khắc khe trong việc áp dụng công nghệ trong thiết kế, bộ sưu tập mùa thu của Devon Halfnight LeFlufy là sự kết hợp giữa các yếu tố cổ điển của thời trang thập niên 70, 90 và thời trang hiện đại.

Nguồn: http: