Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 05/02/2016

Fall 2016 Menswear

Trong mùa thu năm nay, các thiết kế từ Siki Im đã vào vai hoảng tử bóng đêm của New York với cảm hứng lấy từ các bộ phim ma ca rồng từ các loại kinh điển cho đến những bộ phim hiện đại.

Nguồn: http: