Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 17/02/2016

Fall 2016 Menswear

Lấy ý tưởng từ những vấn đề căng thẳng của xã hội, bộ sưu tập của Pyer Moss được thiết kế bời Kerby Jean-Raymond tập trung vào chủ để áp lực bản thân và xã hội.

Nguồn: Vogue