Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
 Fall 2016 Menswear
Thư viện thời trang

Fall 2016 Menswear

NTK đã chia sẻ về BST lần này như sau: “Tôi đã tổ chức một buổi casting trên đường phố vì vô cùng thích thú với ý tưởng những người đàn ông bình thường (chứ không phải các siêu mẫu) sẽ mặc các thiết kế này rồi từ đó sẽ chọn lựa ra từng món trang phục thích hợp cho mỗi người.”

Top
Top