Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 07/07/2016

Fall 2016 Couture

Bộ sưu tập này được gọi là bán-cao-cấp vì có sự cân bằng giữa những thiết kế mang tính hàn lâm, đột phá nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao

Nguồn: vogue.com