Thư Viện Thời Trang

Thu 2016 05/07/2016

Fall 2016 Couture

Những ai đã xem qua các thiết kế này đều cảm thấy chúng mang lại cảm giác sốc văn hóa. Chỉ một vài phút trước, họ đang trình diễn những bộ trang phục phi giới tính thì thoắt cái đã biến thành những bộ đồ mang đầy tính nữ quyền.

Nguồn: vogue.com