Thư Viện Thời Trang

Fall 2016 06/07/2016

Fall 2016 Couture

Bộ sưu tập của John Galliano là sự hòa trộn những chi tiết trong phong cách thời trang đường phố hiện đại với xu hướng thời trang giai đoạn cách mạng Pháp. Có thể thấy các thiết kế thấp thoáng hình ảnh về thời kỳ Napoleon.

Nguồn: vogue.com