Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
 Fall 2016 Couture
Thư viện thời trang

Fall 2016 Couture

Yacine Aouadi đã bắt đầu ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang cao cấp thứ ba của mình từ nhà thờ Hồi giáo Córdoba tại Tây Ban Nha. Nơi đây được công nhận là di sản thế giới và trang hàng thế kỷ qua, nó là nơi thờ cúng cho cả người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo

Top
Top