Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 20/07/2017

Ece Ege 

Không cần bối cảnh biến hóa ảo diệu, sắc trắng xuyên suốt cả bộ sưu tập của Dice Kayek như một điểm nhấn vừa nhẹ nhàng và không kém phần phong cách.

Nguồn: http: