Thời trang nghề & nghiệp

Đẩy mạnh phổ biến thông tin khoa học và công nghệ đến cộng đồng

29/08/2017 04:27 GMT+7

Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động xây dựng và tích hợp nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia, phổ biến thông tin KH&CN cho hoạch định chiến lược, chính sách, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh...

Bài: Đào Thu Anh (Báo điện tử Một Thế Giới) 

 

20170817 101915

BCH Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021

 

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2021. Qua 17 năm hoạt động (2000 - 2016), đến nay Hội Thông tin KH&CN Việt Nam đã có 2 hội thành viên (ở Hà Nội và TP.HCM) và 43 hội viên tổ chức với mạng lưới trải rộng từ TƯ đến các địa phương, bao quát hầu hết các tổ chức thông tin KH&CN tại các đơn vị khác nhau.

Phát biểu tại đại hội, ông Cao Minh Kiểm, Tổng thư ký Hội Thông tin KH&CN Việt Nam cho biết Hội đã cùng các hội viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều lớp học nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và cán bộ thông tin; tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển giao công nghệ và những vấn đề thiết thực phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, Hội cũng thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và phổ biến kiến thức KH&CN qua Tạp chí Thông tin và Phát triển, Báo điện tử Một Thế Giới (www.motthegioi.vn).

Với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng đề án Hệ tri thức Việt số hóa, theo ông Kiểm, Hội tiếp tục tập hợp đội ngũ trí thức thông tin KH&CN, phát triển hội viên mới, mở rộng mạng lưới hội viên tới các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động, ứng dụng KH&CN; gắn kết các hội viên với nhau hướng đến việc đảm bảo thông tin hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và KH&CN.

 

20170817 110809

TSKH Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH - KT VN trao bằng khen cho các hội viên tích cực của Hội

 

“Ngoài ra, Hội cũng tập trung thúc đẩy hoạt động xây dựng và tích hợp nguồn lực thông tin KH&CN quốc gia, phổ biến thông tin KH&CN cho hoạch định chiến lược, chính sách, cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia (Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia), ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh... Tổ chức và tham gia thực hiện tư vấn, phản biện các chương trình dự án kinh tế xã hội, phát triển KH&CN trên nền tảng nguồn lực thông tin giàu có tích lũy được của mạng lưới hội viên trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN tới cộng đồng”, ông Kiểm nhấn mạnh. Hội Thông tin KH&CN Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân và các tổ chức Việt Nam. Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và đội ngũ trí thức thông tin KH&CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, phản biện, giám định xã hội và truyền bá tri thức thông tin học và phổ biến thông tin khoa học trên phạm vi cả nước về các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam và thế giới phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của đất nước. Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2021) có các nhiệm vụ:

- Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011-2016 và quyết nghị về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung).

- Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ  2017 - 2021.

- Khen thưởng hội viên có thành tích trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua.

 

Top
Top