Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
 Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021
Thư viện thời trang

Dấu ấn vàng son – Công Trí Xuân Hè 2021

Nhà thiết kế Công Trí vừa giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2021 mang tên Dấu ấn vàng son. Các thiết kế nằm trong BST là sự phan trộn giữa những điểm đặc trưng của thương hiệu cùng phong cách có phần đổi mới so với trước đây. Photographer: Tang Tang Art Director: Alex Fox Executive Producer: Lương Viết Thanh Tùng Visual Supervisor: Thể Thiên Makeup: Team Xi Quan Le Model: Phuong Oanh, Lya R Retoucher: Đàm Thoại My, Hồ Quốc Hoàng, Lưu Nguyễn Trọng Nghĩa Film Production: Team Mốc Nguyễn

Top
Top