Công bố báo cáo từ “Cam kết dựng xây không vụ lợi” năm 2017

Thời Trang Trẻ

The Body Shop công bố bảng báo cáo cam kết dựng xây không vụ lợi, tóm tắt tiến độ hiện tại so với các mục tiêu đầy tham vọng đã đề ra và đưa ra kế hoạch cho những bước tiến ưu tiên cho tương lai.

Vào năm thứ 2 này, cam kết dựng xây không vụ lợi là bước tiến đầu tiên giúp The Body Shop đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp bền vững và đạo đức nhất trên thế giới. Việc Natura - một trong những doanh nghiệp dẫn đầu đạt được các thành tựu đáng ngưỡng mộ trên thế giới - mua lại The Body Shop gần đây, giúp đẩy nhanh kết quả và tăng cường hơn nữa các tham vọng bền vững của The Body Shop. The Body Shop và Natura, cùng với thương hiệu Aesop của Úc, đã thành lập nhóm mỹ phẩm theo định hướng mục đích Natura & Co.

ENE

Cam kết dựng xây không vụ lợi là một trong những chương trình có phạm vi toàn cầu với 14 mục tiêu đạt được và có thể đo lường vào năm 2020 để làm giàu hơn và dựng xây con người, sản phẩm và hành tinh. 2017, là một năm đạt được những thành tựu đáng kể so với mục tiêu mà The Body Shop có thể đạt được, bao gồm:

-  Xác định 44 thành phần mỹ phẩm tiên phong tiềm năng mới.

- Giới thiệu năm thành phần mới từ thương mại cộng đồng.

- Bảo vệ 41,4m2 môi trường sống có nguy cơ tuyệt chủng nhờ cầu sinh học (Bio-Bridges)

- Nhận được 3,8 triệu chữ ký trong chiến dịch Forever Against Animal Testing - một chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay.

FINAL INENRAO010