Chung tay chống lạm dụng và buôn bán trẻ em

Thời Trang Trẻ

Là một phần của chương trình WATCH của AccorHotels, AccorHotels Việt Nam củng cố cam kết chống bóc lột tình dục trẻ em bằng việc tham gia các nỗ lực của Bộ quy tắc.

Việt Nam là quốc gia mới nhất trong hệ thống AccorHotels ký Bộ quy tắc, một sáng kiến do ngành thúc đẩy được hỗ trợ bởi ECPAT(Chấm dứt mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ em cho mục đích tình dục), UNICEF và Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO). Trong 15 năm qua, AccorHotels đã đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em bằng cách cung cấp thông tin và đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức của khách và nhà cung cấp, giới thiệu việc báo cáo các quy trình và tăng cường quan hệ với các nhà chức trách để chống lại những hành vi này thông qua WATCH (Chúng ta cùng hành động vì trẻ em), chương trình bảo vệ trẻ em của AccorHotels.

The Code Vietnam

Ms Lynn Lee, Giám đốc phát triển bền vững và truyền thông, AccorHotels châu Á Thái Bình Dương và Ông Damien Brosnan, Giám đốc chương trình sáng kiến The Code trong lễ ký cam kết tại ITB châu Á (Hội chợ du lịch châu Á) diễn ra tại Singapore, ngày 20/10/2016

Lễ ký kết diễn ra tại ITB Asia nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hỗ trợ chống bóc lột tình dục trẻ em.

"AccorHotels cung cấp ví dụ điển hình về cách mà các công ty trong ngành du lịch có thể thực hiện các bước thích hợp để giúp bảo vệ trẻ em" - Damien Brosnan, Người quản lý chương trình cho Bộ quy tắc, cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, với sự hỗ trợ của ECPAT hay các Tổ chức phi chính phủ địa phương, hơn 60.000 nhân viên của AccorHotels trên toàn cầu đã được đào tạo về cách phát hiện và đối phó với các trường hợp lạm dụng và buôn bán trẻ em “.