Thư Viện Thời Trang

Resort 2018 20/07/2017

Christine Phung

Sau showroom giới thiệu về dòng sản phẩm mới nhất Leonard, Giám đốc Sáng tạo Christine Phung đã đưa ra một chuyến tham quan nhanh qua cabin chứa những bản vẽ của họ. Tại đấy có đến hơn 1500 mẫu trong kho lưu trữ, họ chỉ cần đơn giản chọn ra một trong số chúng để hình thành một BST mới hoàn chỉnh.

Nguồn: http: