Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
 Cary Vaughan và Jenna Wilson
Thư viện thời trang

Cary Vaughan và Jenna Wilson

Bộ sưu tập được lấy ý tưởng từ nữ hoạ sĩ Anna Ryan với các tác phẩm thiêng về chủ đề trừu tượng sống trong giai đoạn thế chiến thứ II. 2 nhà thiết kế Cary Vaughan và Jenna Wilson với chủ ý sử dụng trang phục và họa tiết thô sơ để phản đối việc làm dụng các công nghệ tiên tiến gây ảnh hưởng đến môi trường. Họ cũng chia sẽ về bộ sưu tập của mình rằng “những thiết kết của chúng tôi đơn giản, không theo bất kì một chủ đề nào-và chúng không chạy theo trào lưu”

Top
Top