Cambrige tổ chức tập huấn chương trình THPT Quốc tế IGCSE

Thời Trang Trẻ

Từ ngày 21-22/9/2017, tại Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã diễn ra chương trình tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình Chương trình Trung học Phổ thông Quốc tế Cambridge (IGCSE) do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) ủy thác tổ chức.

Bài: PV

Mục tiêu của chương trình tập huấn là cập nhật khung kiến thức, phương pháp giảng dạy và cấu trúc đề thi mới nhất của 4 môn học bao gồm Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, Toán, Khoa học Tổng hợp và Kinh doanh. Tham dự đợt tập huấn này có 40 giáo viên đến từ các nước Indonesia, Hàn Quốc, Hong Kong và Việt Nam, trong đó có 13 giáo viên VAS.

1

Đợt tập huấn qui tụ 40 giáo đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, trong đó có 13 giáo viên thuộc VAS

2

Nhóm giáo viên giảng dạy môn Khoa học tổng hợp

IGCSE (viết tắt của International General Certificate of Secondary Education) là Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge giảng dạy cho học sinh từ lớp 9. Đây là chương trình đào tạo và phát triển các học sinh ưu tú, bao gồm các môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, ICT và Kinh doanh. Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy bằng IGCSE do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) cấp. 

Tại VAS, Chương trình IGCSE được đưa vào giảng dạy từ năm học 2013-2014. Kết thúc năm học 2016-2017, 80% số học sinh dự thi Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE) đạt điểm C – A*, cao hơn 56% so với năm 2015.  Đây là năm thứ 5 liên tiếp Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc được Cambridge ủy thác tổ chức các đợt tập huấn về kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình Cambridge kể từ năm học 2013-2014. Trong tháng 8/2017, Cambridge cũng đã ủy thác VAS tổ chức đợt tập huấn thường niên cho 131 giáo viên giảng dạy chương trình Tiểu học và Trung học cơ sở Cambridge đến từ nhiều nước châu Á.

3

Chương trình IGCSE được đưa vào giảng dạy tại VAS từ năm học 2013-2014

4

80% số học sinh VAS dự thi Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE) đạt điểm C – A*, năm học 2016-2017