Resort 2018

Zhu Chongyun

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Zhu Chongyun
Nhiếp ảnh:
Andrea Artemisio / Courtesy of Krizia

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS