Spring 2018 Ready-to-wear

Yeohlee Teng

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Yeohlee Teng
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS