Spring 2018 Ready-to-wear

Wei Lin và Mijia Zhang

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Wei Lin và Mijia Zhang
Nhiếp ảnh:
Conan Thai / Courtesy of PH5

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS