Spring 2018 Haute Couture

Viktor Horsting và Rolf Snoeren

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Viktor Horsting và Rolf Snoeren
Nhiếp ảnh:
Alessandro Garofalo / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS