Spring 2018 Ready-to-wear

Veronica Swanson Beard và Veronica Miele Beard

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Veronica Swanson Beard và Veronica Miele Beard
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Veronica Beard

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS