Pre-Fall 2018

Veronica Swanson Beard và Veronica Miele Beard

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Veronica Swanson Beard và Veronica Miele Beard
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Veronica Beard

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS