Resort 2017

Ulla Johnson

03/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ulla Johnson
Nhiếp ảnh:
Peter Stanglmayr

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS