Spring 2018 Ready-to-wear

Ulla Johnson

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ulla Johnson
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi / indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS