Pre-Fall 2018

Ulla Johnson

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ulla Johnson
Nhiếp ảnh:
Peter Stanglmayr

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS