Thu 2014

Tự tin tỏa sáng

30/09/2014

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Phan Ngọc Hiền
Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Người mẫu:
Nguyễn Vũ Hạnh
x

ALL SEASONS