Spring 2018 Ready-to-wear

Trina Turk

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Trina Turk
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Trina Turk

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS