Pre-Fall 2018

Trina Turk

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Trina Turk
Nhiếp ảnh:
Jonathan Skow / Courtesy of Trina Turk

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS