Resort 2018

Tommaso Aquilano và Roberto Rimondi 

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tommaso Aquilano và Roberto Rimondi 
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Aquilano Rimondi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS