Spring 2017 Ready-to-Wear

Tommaso Aquilano, Roberto Rimondi

21/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tommaso Aquilano, Roberto Rimondi
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS