Spring 2018 Ready-to-wear

Telfar Clemens

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Telfar Clemens
Nhiếp ảnh:
Rob Kulisek / Courtesy of Telfar

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS