Spring 2018 Ready-to-wear

Tanya Taylor

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tanya Taylor
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Tanya Taylor

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS