Pre-Fall 2018

Tanya Taylor

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tanya Taylor
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Tanya Taylor

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS