Spring 2018 Haute Couture

Tamara Ralph và Michael Russo

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tamara Ralph và Michael Russo
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS